Házirend és adatkezelési tájékoztató

Kedves Vendégeink!

Házirendünk célja, hogy a szükséges információk birtokában nyugodt, kellemes pihenést biztosítsunk Önök számára, és elkerüljük az esetleges félreértéseket.

A szállás igénybevételével magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Kérdés, probléma esetén a nap 24 órájában elérhetőek vagyunk az alábbi telefonszámon: +36 20 260 1780 - Bene Andrea, tulajdonos és működtető.

A megadott érkezési/elutazási időpontban a tulajdonos jelen van (igény esetén).

A legfontosabb tudnivalókat az A alábbiakban foglaljuk össze:

A szállás elfogalása, ki- és bejutás, távozás

 • A vendégház az érkezés napján 14 órától (illetve külön egyeztetés szerint), az elutazás napján délelőtt 10 óráig áll rendelkezésre.
 • A szállás elfoglalásakor bejelentkezési lapot kell kitölteni.
 • A rugalmas, önálló ki és bejutás érdekében kapukódot, illetve kulcsszéf kódot biztosítunk vendégeink számára, mely kizárólag az ott tartózkodás ideje alatt érvényes.
 • A vendégházat maximum 8 személy veheti igénybe.
 • A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A szálláshelyen látogatókat kizárólag napközben, a szállásadó engedélyével lehet fogadni.
 • A vendégház végleges elhagyásakor a szobát be kell zárni és a kulcsot le kell adni a szállásadó részére. Az átadott kulcsok esetleges elveszése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.

14 év alatti vendégek

 • 14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

A vendégház területére be nem vihető dolgok

 • A vendégház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog, kábítószer, pszichotrop anyag, illetve fegyvernek minősülő vagy fegyvernek látszó eszközök, további bármi egyéb, mely könnyen sérülést okozhat (pl. hosszú pengéjű kés, balta, fűrész stb.).
 • Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja. Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.
 • A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

A szomszédok és a háziak nyugalma

 • A vendégeknek - a környezetükben lakók nyugalma érdekében - be kell tartani a vonatkozó csendrendelet előírásait.
 • A kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
 • A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
 • Az üzemeltető vagy annak munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget.
 • Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

Egyéni elektromos készülékek

 • Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

Tisztaság, dohányzás

 • A vendégházat a vendégek mindig tisztán kapják meg. Takarítás hetente egyszer történik ágynemű és törölköző cserével (egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén). Egyéb igény esetén kérjük a személyes egyeztetést. Eltávozásuk után a vendégházban kérjük, ne hagyjanak mosatlan edényt és szemetet.
 • Az egész épületben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az épületen kívül - a nemdohányzók zavarása nélkül - szabad.
 • Háziállatot tilos a vendégházba bevinni.

Talált tárgyak

 • A talált tárgyakat a tulajdonosnál lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető megsemmisíti. A tárolható tárgyakat az üzemeltető 10 napig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat.

Parkolás

 • Parkolási lehetőség adott zárt udvaron belül, szobánként 1 autó számára.
 • Parkolni kizárólag a többi vendég, illetve a háziak szabad ki- és bejutásának akadályozása nélkül szabad.

Biztonság

 • Kérjük, hogy jelezzék, ha valamely használati eszköz meghibásodik, hogy mielőbb kijavíthassuk azt!
 • A mikrohullámú sütőbe kérjük, hogy ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.
 • Az udvaron tüzet gyújtani kizárólag az üzemeltető tudtával és az általa kijelölt helyen szabad, melynek biztonságos eloltásáért a tűz gyújtója felel.

Kártérítés, felelősségvállalás

 • A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért, valamint az ott tartózkodás idején behozott vagy ott hagyott értékekért.
 • A vendégek által, a nem rendeltetésszerű használattal vagy gondatlanságból okozott kárt, a vendégek részéről a szállásadónak közvetlenül meg kell téríteni.
 • Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

Általános rendelkezések

 • Kérjük a klímaberendezések csukott ajtók és ablakok mellett történő használatát, illetve eltávozás esetén kikapcsolását.
 • A keletkezett hulladékot szükség esetén kérjük az elektromos kapunál elhelyezett nagy kukába ürítsék.
 • A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket.
 • A vendégház udvarán háziállatok találhatóak, kérjük a rájuk való odafigyelést, pl. a nagykapu nyitásakor és zárásakor.
 • Amennyiben a vendégházban tartózkodás alatt, a vendégházzal kapcsolatban, bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a szállásadót.

Adattárolás és adatvédelem

 • A Vendég által előzetesen (pl. e-mail) vagy bejelentkezéskor a bejelentkezési lapon megadott adatokat statisztikai és a kormány által elrendelt adatközlési céllal tároljuk, míg annak törlését a vendég nem kéri, illetve míg azt a hatályos jogszabályok előírják.
 • Amennyiben a Vendég a bejelentkezési lapon ahhoz kifejezetten hozzájárul, az elérhetőségire marketing célú üzeneteket küldhetünk.
 • Az adatokat a kormány által biztosított felületen ("Vendégem" alkalmazás) tároljuk.

Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)

 • A 2016. évi CLVI. törvény kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból. Ez a tárhely a VENDÉG INFORMÁCIÓS ZÁRT ADATBÁZIS, vagyis a VIZA.
 • A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon, legfeljebb két évig tárolják. A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgálatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait okmányolvasón keresztül a szálláshelykezelő szoftverben köteles rögzíteni, majd az adatokat a szoftver a VIZA rendszernek továbbítja.
 • A vendégadatok okmányolvasóval történő rögzítése 2021. szeptember 1-jétől minden magyarországi szálláshelyen, a szálláshely típusától, a férőhely-számtól és a vendégek életkorától függetlenül kötelező.

Holt- Tisza Vendégház

6710 Szeged, Erdei Ferenc utca 54. | www.holttiszavendeghaz.hu